O pomoči za velike družine in invalide pri nakupu letne vinjete 2B za leto 2018 in za prihodnja leta - te stanejo 220 evrov - bodo po novem odločali centri za socialno delo, in sicer po uveljavitvi novele Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki pa naj bi bila sprejeta predvidoma v začetku leta 2018.

Ker bo zaradi tega prišlo do manjšega časovnega zamika, Ministrstvo za infrastrukturo zagotavlja, da zaradi tega ne bodo v ničemer prizadete pravice upravičencev, ki bodo lahko pomoč pri nakupu letne vinjete 2B uveljavljali kadarkoli čez leto. Novela omenjenega zakona namreč med drugim sistemsko ureja pravico do pomoči pri nakupu letne vinjete 2B.

Tudi upravičenci, ki so do sedaj uveljavljali pomoč pri nakupu letne vinjete pri Rdečem križu Slovenije, bodo po novem vloge za uveljavljanje pomoči pošiljali pristojnim centrom za socialno delo, ker bodo ti odločali o njihovi upravičenosti do pomoči.

Oddaja vlog šele po uveljavitvi novele zakona

Centri za socialno delo bodo vloge začeli sprejemati šele po uveljavitvi novele Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, o čemer bo javnost obvestilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.