Pravice iz javnih sredstev

Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev se od 1.1.2012 izvaja na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakona o socialno varstvenih prejemkih.
Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev se uporablja za uveljavljanje naslednjih pravic:

Denarni prejemki:

 

Subvencije in znižana plačila:

-    subvencija vrtca
-    oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev
-    prispevek k plačilu družinskega pomočnika
-    subvencija najemnine
-    pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev
-    pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje

Podrobnejše informacije o posamezni pravici in obrazci so na voljo na Spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti:

http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/

Kontakt:
Mateja Bitenc
04/5170 131