Skrbništvo za poseben primer

Center za socialno delo postavi skrbnika za poseben primer ali skrbnika za določeno vrsto opravil odsotni osebi, katere prebivališče ni znano in nima zastopnika, neznanemu lastniku premoženja, kadar je potrebno, da nekdo za to premoženje skrbi in tudi v drugih primerih, kadar je to potrebno za varstvo pravic in koristi posameznika. Največkrat postavljamo skrbnika za poseben primer določeni osebi za urejanje zadev v zvezi z namestitvijo v institucionalno varstvo in doplačili, za urejanje in prejemanje pokojnin in pravic na ZPIZ-u, zastopanje v zapuščinskih postopkih …

Skrbništvo za posebni primer je namenjeno varstvu posameznikovih pravic in koristi v omejenem obsegu ali za razrešitev določene situacije, ko se ščiti posameznikov pravni interes.

Kontakt:
Jelena Polak
04/5170 115