Socialna preventiva

Kot odziv na potrebe v lokalnem okolju razvijamo in izvajamo socialno preventivo v okviru dodatnih socialnovarstvenih programov. Izvajanje programov se financira s sredstvi, ki so pridobljeni na javnih razpisih. Trenutno potekajo naslednji programi: