Predstavitev

CENTER ZA SOCIALNO DELO ŠKOFJA LOKA
PARTIZANSKA CESTA 1/D
4220 ŠKOFJA LOKA
Tel.: 04/51 70 100
Faks: 04/51 70 110
e-pošta: gpcsd.skofj@gov.si