Zaposleni

 

priimek in ime

področje dela

elektronska pošta

telefon

pisarna *

KOŠIR ERMAN IVANA direktorica

ivana.kosir-erman@gov.si 04/5170 101 2.05
ŠTUPNIKAR SILVA tajništvo

gpcsd.skofj@gov.si 04/5170 100 2.06
KONDIČ KAJA administracija

kaja.kondic@gov.si 04/5170 132 K.04
BERNIK PERŠIN IVANKA prva socialna pomoč ivica.bernik-persin@gov.si 04/5170 108 P.01
KOCJANČIČ SUZANA varstvo družine, urejanje stikov

suzana.kocjancic@gov.si 04/5170 116 2.04
KURNJEK HRNČIČ PETRA psihologinja (socialnovarstvene storitve, varstvo družine) petra.kurnjek@gov.si 04/5170 118 2.03
VIRC MOJCA varstvo in zaščita koristi otrok

mojca.virc@gov.si 04/5170 125 1.04
BAŠELJ HABJAN BARBARA otroci in mladostniki s težavami v odraščanju, odvisnost od nelegalnih drog barbara.baselj-habjan@gov.si 04/5170 121 1.03
PILAR IRENA rejništvo, posvojitve, priznanje očetovstva irena.pilar@gov.si 04/5170 111 1.01
POLAK JELENA pravnica - odobritev pravnih poslov, skrbništvo za posebni primer jelena.polak@gov.si 04/5170 115 2.07
KRISTAN MAJA preživnine, skrbništvo za posebni primer, storitev osebna pomoč maja.kristan@gov.si 04/5170 120 2.08
KRELJ ZALA skrbništvo, socialnovarstveni programi zala.krelj@gov.si 04/5170 106 2.02
SKOKO TADEJA nasilje v družini, varstvo odraslih oseb tadeja.skoko@gov.si 04/5170 112 P.05
BOGATAJ ANDREJA varstvo invalidov, pomoč osebam s težavami v duševnem zdravju, oprostitev plačila institucionalnega varstva andreja.bogataj@gov.si 04/5170 119 2.01
VOLČJAK BAVDAŽ JOLANDA starševsko varstvo jolanda.volcjak@gov.si 04/5170 107 P.02
BITENC MATEJA informator - pravice iz javnih sredstev, pokazenska pomoč, soc. aktivacija mateja.bitenc@gov.si 04/5170 131 P.03
JEZERŠEK MARIJA denarna pomoč, izredna denarna pomoč, varstveni dodatek - A - J,   dodatek za nego otroka, delno plačilo za izgubljeni dohodek

marija.jezersek@gov.si 04/5170 109 P.04
BERNIK BARBARA denarna pomoč, izredna denarna pomoč, varstveni dodatek -  K - Ž,  

b.bernik@gov.si 04/5170 113 P.06
MRAK MARINA storitev pomoč družini za dom marina.mrak@gov.si 04/5170 105 1.02
ŽIBERT VESNA vodja dnevnega centra

vesna.zibert@gov.si 04/5170 127 K.01
STIPIČ TANJA enota DC OM

 dcom.loka@gmail.com 08/1811 135 K.01
ČEBULJ VESNA  enota DCM Podlubnik  dcm.podlubnik@gmail.com 08/2055 547 enota DCM Podlubnik

* K - klet, P - pritličje, 1 - 1. nadstropje, 2 - 2. nadstropje

SEZNAM POOBLAŠČENIH URADNIH OSEB

OSEBE, POOBLAŠČENE ZA ODLOČANJE O UPRAVNIH ZADEVAH (28. čl. ZUP)

Soba*Ime in priimekPooblaščena oseba
2.05 Ivana KOŠIR ERMAN, univ. dipl. psihologinja      direktorica
P.01 Ivanka BERNIK PERŠIN, soc. delavka v času odsotnosti direktorice

 

OSEBE, POOBLAŠČENE ZA VODENJE POSTOPKA (30. čl. ZUP)

Soba* Ime in priimek Upravna zadeva
1.04 Mojca VIRC, univ. dipl. soc. delavka zaščita in varstvo koristi otrok
1.03 Barbara BAŠELJ HABJAN, univ. dipl. soc. delavka varstvo otrok in mladostnikov s težavami v odraščanju - oddaja v zavod
1.01 Irena PILAR, soc. delavka rejništvo, posvojitve
2.07 Jelena POLAK, univ. dipl. pravnica skrbništvo, odobritev pravnih poslov
2.08 Maja KRISTAN, dipl. soc. delavka skrbništvo za poseben primer
2.02 Zala KRELJ, univ. dipl. sociologinja skrbništvo
2.01 Andreja BOGATAJ, univ. dipl. pedagoginja varstvo invalidov, pravice iz javnih sredstev - oprostitve
P.02 Jolanda VOLČJAK BAVDAŽ, dipl.org. menedžerka starševsko varstvo
P.06 Barbara BERNIK, univ. dipl. soc. delavka pravice iz javnih sredstev
P.04 Marija JEZERŠEK, soc. delavka pravice iz javnih sredstev

 * K - klet, P - pritličje, 1 - 1. nadstropje, 2 - 2. nadstropje