Razvijanje prostovoljstva

V okviru programa »Prostovoljstvo- z roko v roki« sistematično pristopamo k razvijanju prostovoljstva na socialnovarstvenem področju v lokalnem okolju. Center za socialno delo Škofja Loka aktivno spodbuja prostovoljstvo in vodi njegovo koordinacijo ter strokovno usmerjanje. Namen programa je izvajanje določenih storitev s področja socialnega varstva na prostovoljni bazi in na ta način obojestransko- tako za uporabnike storitev kot prostovoljce- izboljšati kakovost življenja ter krepiti solidarnost. Prostovoljci se srečujejo z uporabniki, ki potrebujejo različne oblike pomoči. Osredotočili smo se na ciljno skupino otrok in mladostnikov iz socialno šibkejših družin, na skupino starejših ljudi in oseb s težavami v duševnem zdravju, ki zaradi specifičnega načina življenja izstopajo iz okolja in imajo običajno iz različnih razlogov porušene vezi s sorodniki ali širšo socialno mrežo.

Na Centru za socialno delo Škofja Loka deluje skupina prostovoljcev, ki je za potrebe dela z uporabniki deležna strokovne podpore, mentorstva, usposabljanja za konkretno delo in organiziranega izobraževanja. S prostovoljci se redno srečujemo tudi z namenom izmenjave izkušenj, odpravljanja dilem in spoznavanja novih vsebin, ki se nanašajo na prostovoljno delo. Preko druženja in tkanja skupnih vezi skrbimo za dobro počutje in motivacijo prostovoljcev tudi z organizacijo različnih izletov, ekskurzij, družabnih srečanj. V okviru programa sodelujemo z različnimi društvi in institucijami pa tudi s Fakulteto za socialno delo in z Gimnazijo Škofja Loka.

Kontakt:
Zala Krelj
04/5170 106